MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 
ORTOGRAFICZNY
ko0.JPG
ko12.JPG
ko3.JPG
ko9.JPG
ko5.JPG
ko6.JPG
ko7.JPG
ko8.JPG
Copyright 2003 - 2006spslupia1
Ó
Ż
H
CH
U
RZ
W dniu 19 marca 2007r. odbył się II Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów kształcenia zintegrowanego. Szkoły przeprowadziły wśród swoich uczniów
konkursy ortograficzne, w których wyłoniły swoich znawców ortografii. Zamierzeniem pomysłodawców jest zgromadzenie na jednym dyktandzie   teście, 
wszystkich uczniów posiadających dużą wiedzę w zakresie ortografii i wyłonienie spośród nich najlepszych w Gminie.  
Dyrektorzy wszystkich szkół otrzymali zaproszenia na konkurs, jego regulamin i słownictwo do opracowania. 
19 marca 2007r. w Szkole Podstawowej w Słupi o godz. 10.00 odbył się finał II edycji konkursu ortograficznego ,,W królestwie ortografii 2007 . Wzięło w nim 
udział 31 uczniów ze wszystkich Szkół Podstawowych z terenu Gminy Słupia. Uczniowie wykonywali 10 zadań sprawdzających znajomość zasad ortografii i 
pisali dyktando. Niektórzy mieli trudności z wykonaniem pierwszego zadania, ale większość świetnie radziła sobie z całą kartą pracy. Po komisyjnym 
sprawdzeniu prac okazało się, że pięciu uczniów otrzymało maksymalną liczbę punktów (81), a kolejne pięć osób miało 80 i 79 punktów. W takiej sytuacji 
zdecydowano o II etapie finału. Pani dyrektor mgr Anita Opałka podziękowała wszystkim uczniom i nauczycielom za włożony trud i wręczyła  uczestnikom 
konkursu  dyplomy i długopisy.                                    

                                                                                                                                                   
 Organizator: mgr Marzena Stradomska 
                                                                                                                                                                                                      Współorganizatorzy: mgr Dorota Kowalik i mgr Agnieszka Otczyk 

        
                                                                                                     
Do II etapu zakwalifikowali się: 
1. Błaszczyk Kamila    (SP  Słupia)         81 pkt.   
2. Bukowska Katarzyna  (SP  Sieńsko)   81 pkt. 
3. Dłużniak Roksana   (SP  Słupia)        81 pkt. 
4. Gierczak Zuzanna    (SP  Słupia)        81 pkt. 
5. Łata Karolina       (SP  Słupia)           81 pkt. 
6. Kuleta Anna     (SP  Rożnica)             80 pkt. 
7. Nowak Klaudia      (SP  Słupia)          80 pkt. 
8. Wylot Sylwia       (SP  Słupia)             80 pkt. 
9.  Wiekiera Marcin  (SP Obiechów)      79 pkt. 
10. Zdańska Karolina (SP  Rożnica)       79 pkt.
 
ko16.JPG
Finał Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego 

W szkole Podstawowej w Słupi w dniu 29 marca 2007r o godz. 10,00 odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego. Uczestniczyło w nim 9 uczniów z 
klas I-III szkół podstawowych naszej gminy. Po przypomnieniu uczestnikom regulaminu konkursu, rozpoczęto czytanie tekstu.  Przez około godzinę dzieci zmagały 
się z dyktandem i zasadami ortograficznymi. Ponieważ w konkursie uczestniczyli  szkolni mistrzowie, dlatego chcąc wyłonić najlepszych spośród najlepszych, 
dyktando musiało sprawić uczestnikom pewną trudność.  Po zakończeniu konkursu uczniowie zostali zaproszeni na herbatę i ciastko, a komisja sprawdziła i oceniła 
prace. Następnie komisja podsumowała wyniki dyktanda i wyłoniła mistrza ortografii i dwóch wicemistrzów. 

Dyplomy gratulacyjne za udział w finale konkursu ,,W królestwie Ortografii  i portfele, otrzymali wszyscy jego uczestnicy.  Wszystkim uczniom gratulujemy ogromnej
 wiedzy z zakresu ortografii i życzymy dalszych sukcesów. Nauczycielom dziękujemy za przygotowanie swoich podopiecznych do konkursowych zmagań, a pani 
dyrektor Anicie Opałka za pomoc i zakupione nagrody. Składamy również serdeczne podziękowanie fundatorom nagród. 

   
  
Mistrz Ortografii                    Roksana Dłużniak    ze Szkoły Podstawowej w Słupi
I Wicemistrz Ortografii          Anna Kuleta    ze Szkoły Filialnej w Rożnicy. 
II Wicemistrz  Ortografii       Marcin Wiekiera   ze Szkoły Podstawowej w Obiechowie. 
ko13.JPG
ko14.JPG
ko15.JPG