"SPRAWDZIAN  PO SZKOLE 
PODSTAWOWEJ"
t1.JPG
t2.JPG
t3.JPG
 t4.JPG
t5.JPG
t6.JPG
t7.JPG
t8.JPG
t9.JPG
t10.JPG
Copyright 2003 - 2006spslupia1
  "W SZKOLE"  
       Sprawdzian szóstoklasistów to ważny egzamin. Dlaczego? Bo jest pierwszym z serii trzech egzaminów zewnętrznych, z którymi muszą 
zmierzyć się wszyscy uczniowie, kończący kolejne etapy swojej edukacji szkolnej.  
        We czwartek 12 kwietnia uczniowie klas szóstych pisali egzamin sumujący szkołę podstawową. Uczniowie otrzymali do rozwiązania test 
pod tytułem "W szkole" składający się z 20 zadań zamkniętych, w których należało wybrać jedną prawidłową odpowiedź spośród czterech 
podanych oraz 6 zadań otwartych, wymagających udzielenia pisemnej odpowiedzi. Piszący mieli na przykład  opisać życzliwie koleżankę lub 
kolegę ze szkoły, odpowiedzieć, co najbardziej lubią w szkole, czy obliczyć ile trzeba kupić puszek lakieru na pomalowanie podłogi. 
        Uczniowie twierdzą, że nie był on zbyt trudny. Jak było faktycznie, dowiemy się wraz z wynikami, pod koniec maja. Mamy  nadzieję, że 
przynajmniej większość piszących uzyska 40, czyli maksymalną liczbę punktów. 
 
TEST  - POBIERZ 
ODPOWIEDZI